Privacyverklaring

Inleiding

Van Velsen kappers neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over je op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@vanvelsenkappers.nl.

Wie is Van Velsen Kappers?

Van Velsen kappers is een VOF en handelt onder de naam Van Velsen kappers VOF, kantoorhoudende te IJmuiden aan Lange Nieuwstraat 181, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62709046.

Hoe gebruikt Van Velsen Kappers jouw gegevens?

Van Velsen kappers verwerkt uw gegevens met het kassaprogramma van Flexxis in het filiaal IJmuiden en Planetzelf het filiaal Vijfhuizen. 
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Van Velsen kappers persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde 1: Nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, loyaliteitssysteem
Gegevens: NAW, geboortedatum, E-mailadres, telefoonnummer, bezoekhistorie, User ID.
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website doeleinde 2: Online afspraken maken
Gegevens: NAW, geboortedatum, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Andere activiteiten doeleinde 3: Management
Gegevens: Omzet, bezoekhistorie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Van Velsen heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Van Velsen kappers over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzage verzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Van Velsen kappers. Je kunt verzoeken dat Van Velsen kappers je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Van Velsen kappers de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Van Velsen kappers of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht je persoonsgegevens van Van Velsen kappers te verkrijgen. Van Velsen kappers zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Van Velsen kappers je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Van Velsen kappers
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vanvelsenkappers.nl. Je verzoek wort zo snel mogelijk inwilligend en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Van Velsen kappers een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Van Velsen Kappers je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Van Velsen kappers verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Van Velsen kappers ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Van Velsen kappers worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van de salon worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop Van Velsen kappers je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@vanvelsenkappers.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Van Velsen kappers jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@vanvelsenkappers.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vijfhuizen – 28 mei 2018